به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه سالمندان فرشتگان فجر آسمانی اسلامشهر، به خواست و مدد الهی هفت تن از #سالمندان_مجهول_الهویه که از سامان سرای لویزان و سامان سرای اسلامشهر به آسایشگاه فرشتگان تحویل شده بود با همت و پیگیری های مجدانه و دلسوزانه مدیریت و مددکار مرکز به آغوش گرم خانواده بازگشتند.