همکاران ما در آسایشگاه خیریه فرشتگاه فجر آسمانی

 

پزشک دکتر ربیعی -

مدیر عامل سید جمال الدین چاوشی -

مسئول فنی پریسا زمان -


مسئول مشارکت های مردمی خانم حسین زاده -

فیزیوتراپ خانم سلیمانی -

روانشناس پریسا زمان -

مددکار اجتماعی طاهره صادقيان -

کارشناس تغذیه آقای دکتر شاکری -

پرستار خانم عزیزی -

حسابدار آقایان وکیلی و قدیمی و حسن پور -

کار درمانگر خانم اسماعیلیان -