چون این موسسه هیچ گونه اعتبار دولتی و درآمد خاصی ندارد لذا با عنایت به اهداف عالیه جهت گسترش و توسعه آن  و ارائه  خدمات  بهینه  به افراد  تحت پوشش ،  نیازمند کمک های  خداپسندانه شما عزیز ان  می باشد . در این راستا جهت عضویت در این خیریه و همچنین جهت اهدا ء  کمک های نقدی و غیر نقدی  می توانید با شماره تلفن های زیر هماهنگی لازم  را به عمل آورید .

روابط عمومی : 56370156-56371670-021

با پیامک به شماره مدیر عامل : 09389158088  و  09369158088  

 

ضمنا شماره حساب بانـکی این موسـسه به شرح ذیل می باشـد.

شماره کارت:6221061080000211 - بانک پارسیان - به نام موسسه خیریه فرشتگان فجر آسمانی