آسایشگاه خیریه فرشتگان فجر آسمانی با مجوز از سازمان بهزیستی استان تهران با شماره ثبت 28355 واقع در احمدآباد مستوفی - حسن آباد خالصه احداث گردیده و در حال حاضر دارای 50 تخت مجهز به مراقبت و نگهداری سالمند می باشد.

  

 

 

آگهی پذیرش


آسایشگاه خیریه فرشتگان فجر آسمانی با مجوز از سازمان بهزیستی استان تهران با شماره ثبت 28355 جهت پذیرش و نگهداری شبانه روزی سالمندان آقا و خانم، آماده ثبت نام و پذیرش در بخش های خصوصی با اتاق های vip تک نفره و دو نفره با خدمات تخصصی شامل فیزیوتراپی ، کاردرمانی ، روانشناسی ، مددکاری ، تغذیه و مراقبت های ویژه در محیطی آرام و دلنشین فاقد از هرگونه ترافیک ذر فضایی به مساحت 6 هزار متر مربع می باشد

شماره تماس : 09123450450