- حضور کارشناسان پرستاری در کلیه شیفت‌ها.

- ثبت و اجرای دستورات دارویی و درمانی پزشک.

- ثبت و کنترل علائم حیاتی روزانه سالمندان.

- برخورداری از ایستگاه پرستاری مجهز.

- کنترل کلیه بخش‌های عادی از حیث دستگاه‌های اکسیژن برای موارد ضروری.

- اقدامات پرستاری شامل سرم ترابی، اکسیژن تراپی و ساکشن- (در صورت نیاز).

- کنترل وزن هفتگی.

- ثبت کلیه گزارشات مربوط به سلامتی سالمندان.

- برگزاری کلاس‌های آموزشی برای مراقبین و بهیاران مرکز.

- کنترل دائم اتاق‌های مراقبت‌دوران نقاهت از حیث دستگاه‌های ساکشن، اکسیژن، ترالی اورژانس، دستگاه نوار قلب، تشک‌های مواج و تخت‌های بیمارستانی و…