- حضور کارشناسان فیزیوتراپی و کار درمانی در کلیه ایام هفته.

- وجود فضای مستقل و مجهز فیزیوتراپی.

- وجود تجهیزات کامل الکتروتراپی و مکانوتراپی.

- وجود تجهیزات کامل کار درمانی.

- وجود وسائل کمک توانبخشی.

- تشکیل پرونده فیزیوتراپی و کار درمانی شامل ارزیابی اولیه و دوره‌ای و تدوین اهداف و برنامه درمانی.

- برگزاری کلاس‌های آموزشی برای کادر توانبخش و مراقبتی.

- ترخیص‌های موفق توانبخشی.